Gezochten & gevonden

Tielt-Winge telt 30 gebouwen met erfgoedwaarde

In de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed worden 30 gebouwen uit Tielt-Winge vermeld. Een opname in deze inventaris heeft zowel gevolgen voor gebouwen die reeds beschermd zijn als monument als - en vooral - voor het niet-beschermde waardevolle patrimonium.
Sinds 14 september 2009 heeft Vlaanderen een eenduidige en overzichtelijke lijst vastgesteld van het in Vlaanderen gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde. Zodra een gebouw op de Inventaris staat zijn er specifieke regels van toepassing op het vlak van onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening, wonen en de energieprestatie. Doel is het gebouw zoveel mogelijk te vrijwaren.

De vastgestelde inventaris is voor iedereen beschikbaar op www.inventaris.vioe.be.
Datum van het bericht: maandag 19 oktober 2009
Recent gezocht & gevonden

Wens je mee te werken... ?

Heb je zelf nog oude prentkaarten, of schatten op zolder waarmee je iets wil doen? Of heb je nog een leuk verhaal? Of kan je iets meer vertellen over reeds geposte items op deze erfgoedbank ? Schrijf je dan in als medewerker van deze erfgoedbank. werk mee