Gezochten & gevonden

Tielt-Winge telt 24 gebouwen met erfgoedwaarde

In de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed worden 24 gebouwen uit Tielt-Winge vermeld. Een opname in deze inventaris heeft zowel gevolgen voor gebouwen die reeds beschermd zijn als monument als - en vooral - voor het niet-beschermde waardevolle patrimonium.
Sinds 9 november 2011 heeft Vlaanderen een eenduidige en overzichtelijke lijst vastgesteld van het in Vlaanderen gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde. Zodra een gebouw op de Inventaris staat zijn er specifieke regels van toepassing op het vlak van onroerend erfgoed, ruimtelijke ordening, wonen en de energieprestatie.

De vastgestelde inventaris is voor iedereen beschikbaar op www.inventaris.vioe.be.
 
 
Op donderdag 17 november 2011 werd het "Besluit van de administrateur-generaal houdende de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed" gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit betekent dat vanaf 27 november 2011 de vastgestelde lijst van 9 november 2011 rechtsgeldigheid krijgt. Gebouwen die op deze lijst voorkomen, genieten een vorm van vrijwaring voor de toekomst.
Datum van het bericht: vrijdag 18 november 2011
Recent gezocht & gevonden

Wens je mee te werken... ?

Heb je zelf nog oude prentkaarten, of schatten op zolder waarmee je iets wil doen? Of heb je nog een leuk verhaal? Of kan je iets meer vertellen over reeds geposte items op deze erfgoedbank ? Schrijf je dan in als medewerker van deze erfgoedbank. werk mee